Foto: Massage - Fysiotherapie Praktijk Mellenberg-Lehmann

In onze praktijk wordt massage als een belangrijk onderdeel gezien van de behandeling. Wij maken gebruik van klassieke massage (volgens de zogenaamde Zweedse School), dwarse frictiemassage volgens Cyriax, haptonomische massage en bindweefselmassage.

Met de klassieke massage worden gespannen spieren weer soepel gemaakt waardoor pijn in de spieren maar ook in de omgeving van de spieren verminderd of verdwijnt. Dit geeft een betere doorbloeding en uiteindelijk soepele werkzaamheid van de spieren.

Dwarse fricties volgens Cyriax worden specifiek gebruikt op aanhechtingen van pezen op het bot, de pezen zelf en op de overgangen van de pezen naar de spierbuiken. Ook worden dwarse fricties gebruikt op bandjes (ligamenten)en kapsels rondom gewrichten. De fricties worden zo genoemd omdat ze dwars op het vezelverloop van de pezen en banden worden gegeven. Indicaties zijn bijvoorbeeld gedegenereerde pezen (tendinopathieen), pees- en peesschedeontstekingen, ontstekingen van de aanhechtingen (tenniselleboog), verharde delen in pezen en spieren na scheuren(rupturen).

Haptonomische massage heeft een geheel andere doel. Het beoogt inzicht aan de patiënt te geven waar men spanningen heeft, hoe men op die spanningen reageert en wat er aan te doen. Het geeft uiteindelijk een bewustwording van zowel de lichamelijke- als geestelijke spanningen die in het lichaam tot uiting komen.

Fascial Distortion Model ( FDM) of Fasciaal Distorsie Model is een nieuwe revolutionaire behandelmethode voor problemen van het fasciaal systeem, door wijlen Stephen Typaldos, trauma-arts en osteopaat, in de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld. De fascia is het bindweefsel dat spieren, bot, banden,  zenuwen, organen, etc omhult, bijeen houdt en verbindt. Kortom door het hele lichaam zit.
Het viel Typaldos op dat overal op de wereld mensen klachten allemaal op de zelfde manier beschrijven met hun lichaamstaal.
Het FDM is een anatomisch perspectief waarin de etiologie van vrijwel alle aandoeningen van het musculo skelettale systeem (en vele neurologische en ander medische condities) worden gezien als aandoeningen van de verbindende delen van het lichaam(pezen, ligamenten, retinaculae, fasciae…….). Dit model vraagt een precieze effectieve manuele behandeling van verschillende fasciale distorsies zoals spierverrekkingen, rupturen, fracturen, frozen shoulders, hoofdpijn, en veel onbegrepen pijnklachten. De resultaten van de behandelingen zijn objectief zichtbaar, voelbaar, duidelijk meetbaar en DIRECT voelbaar voor de patiënt. Binnen de geneeskunde vindt er een enorme opmars plaats van deze methode, die nu een aantal jaar in Nederland wordt georganiseerd onder auspiciën van de Europese vereniging voor FDM. De behandeling kan erg pijnlijk zijn maar heeft vaak direct een spectaculair resultaat. Er zijn raakpunten met technieken uit de manuele therapie en bindweefselmassage.

Bindweefselmassage is een bijzondere vorm van massage waarover wat meer uitleg zinvol is. Zoals de term bindweefsel al aangeeft, verbindt het de weefsels onderling. Bindweefsel zit dan ook overal in.  Afhankelijk van de eisen die aan bindweefselvezels gesteld worden zullen ze of zeer stijf en weinig vervormbaar zijn of juist zeer elastisch. Bijvoorbeeld de grote lichaamsslagader, de aorta, moet een zeer elastische vaatwand hebben. Dus die wand bestaat voornamelijk uit rekbare, elastische vezels. De pezen van de spieren moeten juist nogal stijf zijn.  Zou dat niet het geval zijn dan elke beweging die ingezet worden nogal schokkend verlopen. Vergelijk het trekken van een auto met een andere auto d.m.v. een stijf touw of juist met behulp van een elastiek. De getrokken auto zal plotseling met grote kracht naar voren schieten. Bindweefsel of collageen vindt men o.a. in bot, pees, huid, banden (ligamenten), fascia (dat zijn de omhulsels van spieren of groepen spieren, maar ook van organen), gewrichtskraakbeen, tussenwervelschijven, etc.  Tevens moeten de vergangsgebieden van bijvoorbeeld huid naar onderhuid, onderhuid naar spierfascie en spierfascie naar spier onderling verschuifbaar zijn. Er moeten geen verklevingen aanwezig zijn, want dat beperkt het functioneren.

De bindweefselmassage heeft technieken die dit beïnvloeden. Maar er blijkt nog iets bijzonders aan de hand te zijn. Middels het zenuwstelsel zijn er verbanden tussen verschillende organen en bepaalde bindweefselgebieden. Zo blijkt de huid in te delen te zijn in verschillende huidzones (de zgn. Headse zones). Elke zone correspondeert met een bepaald orgaan.  Is er iets met een orgaan aan de hand gedurende langere tijd dan uit zich dat via het zenuwstelsel in de voedingstoestand (trofische stoornissen) van het corresponderende bindweefsel. Dit uit zich in intrekkingen in de huid en onderhuid en in verklevingen.  Meestal correspondeert het huidgebied met de zijde van het lichaam waarin zich het orgaan bevindt. Bijv. galblaasstoornissen geven een intrekking van het onderhuis bindweefsel te zien aan de rechter zijde van het lichaam aan de achterzijde vlak onder het schouderblad. Zodoende kan dit diagnostisch gebruikt worden maar ook therapeutisch. Niet alleen de huid heeft dat soort zones, maar ook de spieren, en botten (dermatomen, myotomen, sclerotomen). De bindweefselmassage houdt zich bezig met het opsporen van dit soort zones en tracht de voedingstoestand weer te normaliseren.

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft het gunstig effect van massage aangetoond op microscopisch celniveau (zie literatuur of websiteverwijzingen onder links).