Foto: Kinesio Taping of Medical Taping - Fysiotherapie Praktijk Mellenberg-Lehmann

In 1998 introduceerde FysioTape B.V. de Japanse behandelmethode Kinesio Taping in Europa. Waar de bekende witte sporttape uitgaat van immobilisatie (het vast zetten van gewrichten voor rust) gaat kinesio tape uit van beweging. Er wordt gestreefd naar een maximale “range of motion”. De eigenschappen van de kinesiotape zijn totaal anders dan de sporttape. Kinesiotape dankt zijn succes aan de elasticiteit van de tape. Daar waar de witte sporttape niet rekbaar is, is kinesiotape tot 140% van zijn oorspronkelijke lengte rekbaar. Door deze tape onder rek op het te behandelen gebied te plakken, lift het de huid en onderhuid op. Hierdoor komen de onderliggende bloed- en lymfvaatjes en de mechanoreceptoren (sensoren die informatie geven aan de hersenen betreffende de weefselspanning) vrijer te liggen. Als gevolg hiervan geven de mechanoreceptoren reflectoir een verminderd signaal naar het ruggenmerg en de hersenen met spanningsafname ten gevolg. Tevens komen de bloed- en lymfvaatjes vrijer te liggen met als gevolg een verbeterde doorbloeding en een afname van de zwelling. Door deze zwelling afname komt er minder druk op de mechanoreceptoren en op die manier ontstaat een positieve spiraal. Acute letsels herstellen een stuk sneller, en de patiënt kan eerder met oefentherapie beginnen. Ook bij chronische letsels heeft kinesiotape een positieve invloed, omdat de patiënt meer oefeningen kan uitvoeren met tape en zo sneller resultaat boekt in de spieropbouw en belastbaarheid. Ook helpt kinesiotape verkleefde littekens los te krijgen, waardoor de bewegingsomvang van het betreffende lichaamsdeel toeneemt. Kinesiotape is herkenbaar aan de kleuren. Wij gebruiken meestal de kwalitatief hoogwaardige CureTape®,  Na het volgen van de cursus kinesiotaping hebben we in de praktijk regelmatig verbluffende resultaten gezien. Wij gebruiken kinesiotaping of medical taping als toegevoegde waarde op (sport)fysiotherapie en medische fitnesstraining, maar ook in de oedeemtherapie.

Uiteraard wordt de klassieke tapemethode (sporttapen met het witte tape) ook nog toegepast indien het wenselijk is om voor een bepaalde periode een gewricht partieel of geheel vast te zetten. Of om een verrekte/gescheurde spier te immobiliseren of te ondersteunen.