Fascial Distortion Model ( FDM) of Fasciaal Distorsie Model is een nieuwe revolutionaire behandelmethode voor problemen van het fasciaal systeem, door wijlen Stephen Typaldos, trauma-arts en osteopaat in de V.S., gedurende de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld. De fascia is het bindweefsel dat spieren, bot, banden, zenuwen, organen, etc omhult, bijeenhoudt en verbindt. Kortom het hele lichaam zit vol met bindweefselstructuren.
Het viel Typaldos op dat overal op de wereld mensen klachten allemaal op de zelfde manier beschrijven met hun lichaamstaal.
Het FDM is een anatomisch perspectief waarin de etiologie van vrijwel alle aandoeningen van het musculo skelettale systeem (en vele neurologische en ander medische condities) worden gezien als aandoeningen van de verbindende delen van het lichaam(pezen, ligamenten, retinaculae, fasciae…….). Dit model vraagt een precieze effectieve manuele behandeling van verschillende fasciale distorsies zoals spierverrekkingen, rupturen, fracturen, frozen shoulders, hoofdpijn, en veel onbegrepen pijnklachten. De resultaten van de behandelingen zijn objectief zichtbaar, voelbaar, duidelijk meetbaar en DIRECT voelbaar voor de patiënt. Binnen de geneeskunde vindt er een enorme opmars plaats van deze methode. Onderricht in deze methode wordt nu een aantal jaar in Nederland georganiseerd onder auspiciën van de Europese vereniging voor FDM. De behandeling kan erg pijnlijk zijn maar heeft vaak direct een spectaculair resultaat. Er zijn raakpunten met technieken uit de manuele therapie en bindweefselmassage.