Zitting Fysiotherapie € 32,50
Zitting Manuele therapie € 45,00
Zitting Oedeemtherapie € 50,00
Lange zitting voor patiënten met complexe of meervoudige zorgvragen € 47,00
Screening € 12,50
Intake na screening € 32,50
Intake na verwijzing € 45,00
Consult € 50,00
Aan huis behandeling (wordt bij normaal tarief opgeteld) € 12,50
Medische training/fitness met begeleiding €   8,75
10-rittenkaart medische training met begeleiding € 85,00
10-rittenkaart medische training zonder begeleiding € 65,00
Medische rapportage (o.a. arbo of schade) € 45,00
Afspraken niet afgezegd meer dan 24uur van te voren € 30,00

Deze tarieven zijn geldig voor mensen die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn.* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen.
Betalingsvoorwaarden volgens Incassobureau Medicas, http://medicas.net/Betalingsvoorwaarden