Wij proberen u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen, maar als u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het belangrijk voor ons, maar ook voor andere patiënten van onze praktijk, dat u deze klachten aan ons kenbaar maakt: mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

Als uw klacht gaat over de behandeling, dan kunt u dat het best direct met uw behandelaar bespreken. Indien dat voor u een probleem is, kunt u eventueel uw klacht kenbaar maken aan een andere medewerker van de praktijk en daarbij om bemiddeling vragen. 

Mocht u hierna nog ontevreden zijn dan kunt u zich melden bij http://www.zorgbelang-nederland.nl/ of de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. http://www.defysiotherapeut.com/